Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Udostępnienie ruchu na drodze DZ6

Informujemy, iż dnia 25.05.2018 r. nastąpi udostępnienie do ruchu drogi DZ6 na odcinku Gryźliny- Ameryka.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe  spotkanie z Podwykonawcami  odbędzie się 29 maja  2018 r. o godzinie 11.00  w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, iż dnia 17.05.2018 r. nastąpi przełożenie ruchu na jezdnię prawą na odcinku od km 1+200 do km 2+400 (od km 96+470,80 do 97+648) po oddaniu do ruchu jezdni głównych projektowanej S-51.uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 26.05.2018
odsłon użytkowników