Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2015 grudzień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S-51 NA ODCINKU OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE:

OBIEKT 7A

-Palowanie pod fundamenty podpory P2

OBIEKT WD3

-Zbrojenie fundamentu podpory P5

-Betonowanie słupów podpory P2

-Wykonanie szalunku słupów podpory P2

OBIEKT 9 

Betonowanie korpusu przyczółka podpory P2

OBIEKT 9A

-Demontaż szalunku korpusu przyczółka podpory P1

 

-Wykonany szalunek korpusu przyczółka podpory P2

 


drogi-2015-12

inne-2015-12

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

obiekt 7A, obiekt 8A, obiekt 9,  obiekt 9A,  obiekt WD3

 


utworzono: 6.12.2015 | zmodyfikowano: 16.09.2016
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników