Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 czerwiec

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE
DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

2015-06-czerwiec-mosty

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8  Estakada (km 105+225-105+647 )

Szalunek filarów P3 (nitka lewa)

Betonowanie filarów P3 (nitka lewa)

Betonowanie oczepu P5 (nitka prawa)

Betonowanie filarów P2

Betonowanie oczepu P4 (nitka lewa)

II etap nasuwu konstrukcji

Betonowanie oczepu P4 (nitka prawa)

PG1 ( km 97+929)

Montaż prefabrykatów betonowych

 Obiekt 3 (km 99+665) 

Zbrojenie ławy fundamentowej podpory prawej

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej podpory środkowej

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej podpory prawej

Obiekt 5A (km (104+500)

Montaż konstrukcji stalowej obiektu

Wykonanie zasypki konstrukcji stalowej obiektu

 

Obiekt 6A (km 104+635)

Montaż konstrukcji stalowej

Zasypka konstrukcji stalowej obiektu

OBIEKT 7A (km 105+00)

Zbrojenie płyty ustroju nośnego

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Montaż konstrukcji muru oporowego

PG12 ( km 106+577)

Montaż hydroizolacji (parasol ochronny)

PG14 (km 107+642)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P2

Montaż prefabrykatów betonowych

PG15  (km 107+810)

Montaż konstrukcji stalowej

 

Obiekt WD 16 (km 108+658,65)

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Obiekt 9 (km 109+150)

Montaż szalunku płyty ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego

Obiekt 9A (km 109+150)

Zbrojenie płyty ustroju nośnego

Betonowanie płyty ustroju nośnego

ROBOTY DROGOWE

2015-06-czerwiec-drogi

Układanie warstwy masy bitumicznej  – odcinek DZ6 w km 1+00-1+380

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 100+070-100+550

Układanie warstwy masy bitumicznej 100+550 -101+550

Układanie masy bitumicznej w km 109+450-109+815

Układanie masy bitumicznej w km 106+620-107+100

Układanie warstwy wiążącej w km 100+101 do km 101+500

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 103+100-103+560 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 103+000-103+360 (jezdnia prawa)

Układanie stabilizacji

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 103+160-103+300 (jezdnia lewa)

 

INNE ROBOTY

2015-06-czerwiec-branze

Branża sanitarna 

Montaż przykanalików

Montaż kanalizacji deszczowej

Montaż przykanalików

 


utworzono: 5.06.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników