Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 kwiecień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE
DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK


ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

 

OBIEKT 8 – Estakada (km 105+225-105+647 )

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej  P2 (nitka prawa, nitka lewa)

Betonowanie filarów P5 (nitka lewa)

Zbrojenie filarów P5 (nitka prawa)

Montaż ściany i podłogi oczepu P6 (nitka lewa)

Zbrojenie filarów P3 (nitka prawa i lewa)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P4 (nitka  prawa)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P4

Betonowanie filarów P6 (nitka lewa)

Deskowanie filarów P6 (nitka lewa)

Montaż ściany i podłogi oczepu P7 (nitka prawa i lewa)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P3 (nitka lewa)

Palowanie P1

Obiekt 3 (Górne przejście dla zwierząt km 99+665)

Demontaż szalunku podpory lewej

Szalunek zbrojenia ściany podpory lewej

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej podpory lewej

Montaż szalunku zbrojenia ławy fundamentowej podpory lewej

Zbrojenie ławy fundamentowej podpory lewej

Obiekt WD13 (km  107+306, 48)

Betonowanie filarów P2

Betonowanie filarów P1

Deskowanie filarów P1

Zbrojenie ław fundamentowych podpór P1, P2,P3

WD16  (km 108+658,65)

Montaż podparcia deskowania

Ustawianie wież podporowych jako podparcie deskowania płyty pomostu

Układanie płyt drogowych pod podpory tymczasowe płyty ustroju nośnego

PG5 (Przejazd gospodarczy, km 102+474,40)

Montaż konstrukcji stalowej obiektu z blachy falistej

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P1

Zbrojenie  ławy fundamentowej P1

PZ 1 (Przejście dla zwierząt, km 97+258,50)

Wykonanie zasypki wokół obiektu PZ1

ROBOTY DROGOWE 

2015 04 kwiecien - drogi

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 106+350-106+525 – odcinek próbny

Uszlachetnienie warstwy nasypu w km 100+600

Układanie warstwy stabilizacji w km 100+500

Układanie mieszkanki bitumicznej w km  0+250 -0+700

Wykonywanie podłoża z mieszanki związanej cementem

Układanie warstwy z masy bitumicznej – odcinek próbny pod DZ2

Wykonywanie odcinka próbnego podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem w km 106+600-106+700

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie od km 0+250 do km 0+700.

ROBOTY BRANŻOWE

2015 04 kwiecien - branze

Usunięcie kolizji SN w km 107+400

Montaż podłączeń kanalizacyjnych


utworzono: 3.04.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników