Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 lipiec

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE
DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8 (km 105+225-105+647)

Betonowanie oczepu P3 (nitka lewa)

Nasuw konstrukcji – III etap

Betonowanie oczepu P3 (nitka prawa)

Montaż szalunku korpusu P1 (nitka prawa)

Betonowanie oczepu P2 (nitka prawa)

Betonowanie korpusu P1 (nitka prawa)

Betonowanie oczepu P2 (nitka lewa)

Obiekt 3 (km 99+665)

Zbrojenie ścian podpory prawej i środkowej

Szalunek ściany podpory środkowej

Betonowanie ściany podpory środkowej

Montaż szalunku ściany podpory prawej

Betonowanie ściany podpory prawej

PG5 (km 102+474,40)

Montaż parasola ochronnego

Obiekt 6A (km 104+635)

Montaż parasola ochronnego

Obiekt 7A (km 105+000)

Zbrojenie płyty przejściowej P2

Obiekt 8A (km 105+300)

Montaż belek strunobetonowych

Deskowanie płyty ustroju nośnego

Zbrojenie płyty ustroju nośnego

Obiekt WD13 (km 107+306,48)

Ustawianie wież podporowych jako podparcie deskowania płyty pomostu

Montaż podparcia deskowania

Montaż murów oporowych

Obiekt PG14 (km 107+642)

Zbrojenie zamków prefabrykatów

Obiekt PG15 (km 107+810,00)

Zasypka konstrukcji stalowej

Obiekt 9 (km 109+150)

Betonowanie płyty ustroju nośnego

ROBOTY DROGOWE

2015-05-lipiec-drogi

Układanie warstwy wiążącej w km 103+170-103+550 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 101+830-102+240 (jezdnia prawa)

Montaż korytek ściekowych odwadniających

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 108+000-108+550 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 106+000-108+460 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 103+360-103+560 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej  w km 106+290-106+890 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 104+090-104-104+460

Układanie warstwy wiążącej w km 109+200-109+815

Układanie warstwy wiążącej DŁ2 w km 0+000-0+240

INNE ROBOTY 

2015-05-lipiec-branze

BRANŻA SANITARNA

Montaż osadnika P2 w km 97+350

Montaż osadnika z wylotem na skarpę w km 106+800

Montaż kanalizacji deszczowej w km 98+200


utworzono: 4.07.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników