Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 listopad

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

2016 11 listopad - mosty

Obiekt 8 (km 105+225- 105+647)

 Szalunek i zbrojenie płyty ustroju nośnego – część przęsłowa podpór P7-P8

Szalunek i zbrojenie płyty ustroju nośnego P5-P6 -część przęsłowa

Betonowanie płyty ustroju nośnego P7-P8 – część przęsłowa

Betonowanie płyty ustroju nośnego – przęsło P5-P6

Szalunek i zbrojenie płyty ustroju nośnego – przęsło P4-P5

Obiekt 3 (km 99+665)

Montaż parasola ochronnego

Obiekt WA 4 (km 101+620,08)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P2 (strona prawa)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P2 (strona lewa)

Betonowanie zbrojenia korpusu P2 (strona prawa)

 

ROBOTY DROGOWE 

2016 11 listopad - drogi

Układanie warstwy wiążącej w km 97+950-98+750 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 98+950-99+900 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy wiążącej w km 98+990-99+250 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 107+200- 107+510

Układanie warstwy podbudowy w km 1+300-1+900

ROBOTY BRANŻOWE

2016 11 listopad - branze


utworzono: 6.11.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników