Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 październik

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

2016 10 pazdziernik - mosty

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 3 (km 99+665)

Zasypka obiektu

Obiekt WA 4 (km 101+620,08)

Betonowanie zbrojenia korpusu (strona lewa)

Obiekt 4 (km 103+770)

Betonowanie zbrojenia ścian p1

Betonowanie zbrojenia ścian P2

Obiekt 7A (km 105+000)

Montaż barier ochronnych

Obiekt 8A (km 105+300)

Układanie asfaltu twardolanego

 

Obiekt WD13 (km 107+306,48)

Betonowanie kap chodnikowych

Układanie asfaltu twardolanego

Obiekt 9A (km 109+146,20)

Montaż barier ochronnych

Układanie warstwy ścieralnej na płycie pomostu

 

ROBOTY DROGOWE

2016 10 pazdziernik - drogi

Układanie warstwy podbudowy w km 97+980-98+220 (jezdnia lewa)

Układanie drugiej warstwy podbudowy w km 97+800-98+220 ( jezdnia lewa)

Układanie warstwy podbudowy w km 97+610-97+760 (jezdnia prawa)

Układanie drugiej warstwy podbudowy w km 97+500-98+230 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 98+950-99+900 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy wiążącej w km 97+670-98+200 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy podbudowy w km 98+380-98+770 (jezdnia lewa)

Układanie pierwszej i drugiej warstwy podbudowy w km 98+220-98+440 (jezdnia lewa)

ROBOTY BRANŻOWE

2016 10 pazdziernik - branze


utworzono: 10.10.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników