Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 sierpień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE
DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE 

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

OBIEKT 8 ( km 105+225-105+647)

Nasuw konstrukcji – IV etap

Zbrojenie ławy fundamentowej P1 (nitka lewa)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P1 (nitka lewa)

Nasuw konstrukcji – V etap

PG1 (km 97+929)

Wykonywanie zaspyki obiektu

Obiekt 2 (km 98+340)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P1,P2

Montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej

Obiekt 3 (km 99+665)

Montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej

Obiekt WD 3 (km 99+959,16)

Montaż podparcia deskowania

Montaż szalunku i zbrojnie płyty ustroju nośnego

Obiekt 7A (105+000)

Układanie izolacji

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie kapy chodnikowej

Zbrojenie, szalunek  i betonowanie płyty przejściowej P1

Betonowanie zbrojenia kapy chodnikowej

Układanie asfaltu twardolanego

Obiekt 8A (km 105+300)

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Obiekt WD13 (107+306,48)

Zbrojenie płyty ustroju nośnego

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Sprężanie płyty ustroju nośnego

Obiekt WD16 (km 108+658,65)

Układanie izolacji

Układanie murku oporowego

Montaż desek gzymsowych

Obiekt 9A (km 109+146,20)

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie kapy chodnikowej

Betonowanie zbrojenia kapy chodnikowej

Obiekt 9 (km 109+146,20)

Układanie izolacji pod kapy chodnikowe

ROBOTY DROGOWE 

2015-08-sierpien-drogi

Układanie warstwy masy bitumicznej w km 99+630-99+910 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy podbudowy w km 99+630-98+950 (jezdnia lewa)

Układanie warstwy wiążącej w km 2+150-2+570 (DZ4)

Układanie warstwy wiążącej w km 103+360-103+570 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy podbudowy w km 2+160-2+520 (DZ4)

Układanie warstwy podbudowy Dz4

ROBOTY BRANŻOWE

2015-08-sierpien-branze

 


utworzono: 7.08.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników