Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2016 wrzesień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE
DROGI EKSPRESOWEJ S51 OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE 

2015-09-wrzesien-mosty

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8 (km 105+225-105+647)

Szalunek i zbrojenie korpusu P1 (nitka lewa)

Betonowanie korpusu P1 (nitka lewa)

Nasuw konstrukcji stalowej – VI etap

Betonowanie korpusu P8 – II etap (nitka lewa)

Betonowanie korpusu P8 – II etap (nitka prawa)

Obiekt PZ1 (km 97+258,50)

Betonowanie półek dla płazów

Obiekt 2 (km 98+340)

Zasypka konstrukcji stalowej z blachy falistej

Obiekt WD3 (km 99+959,16)

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Obiekt WA4 (km 101+620,08)

Zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej P1 (fundament lewy)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P1 (fundament prawy)

Obiekt 4 (km 103+770)

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P2

Betonowanie zbrojenia ławy fundamentowej P1

Obiekt PZ 5A  (km 104+500)

Betonowanie półek dla płazów

Obiekt 8A (km 105+300)

Montaż murków oporowych

Montaż desek gzymsowych

Betonowanie kap chodnikowych

 

PG12 (km 106+577)

Betonowanie kołnierza wlotu

WD13 (km 107+306,48)

Montaż desek gzymsowych

PG14 (km 107+642)

Wykonywanie zasypki obiektu

Obiekt WD16 (km 108+658,65)

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Obiekt 9 (km 109+146,20)

Montaż desek gzymsowych

Betonowanie kap chodnikowych

Obiekt 9A (km 109+146,20)

Układanie asfaltu twardolanego

ROBOTY DROGOWE 

2015-09-wrzesien-drogi

Układanie pierwszej i drugiej warstwy podbudowy w km 98+950-99+630

Układanie drugiej warstwy podbudowy w km 97+190-97+670 (jezdnia lewa)

Układanie drugiej warstwy podbudowy w km 97+190-97+670 (jezdnia prawa)

Układanie warstwy podbudowy w km 0+726-1+000 – DZ6

ROBOTY BRANŻOWE

2015-09-wrzesien-branze


utworzono: 4.09.2016 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników