Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 czerwiec

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt WA 4 (km 101+620)

Budowa muru oporowego

ROBOTY DROGOWE

Montaż barier drogowych – betonowych

Układanie warstw podbudowy

Układanie nawierzchni bitumicznej

Układanie warstwy wiążącej

Układanie warstwy podbudowy

Budowa zbiornika infiltracyjnego

Układanie poboczy

Układanie nawierzchni bitumicznej

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 4.06.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników