Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 listopad

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Wiadukt do Remontu (km 97+941)

Układanie asfaltu twardolanego na płycie pomostu

Obiekt WD3 (km 99+959)

Obciążenie próbne obiektu

Obiekt 7 (km 104+981)

Układanie asfaltu twardolanego na płycie pomostu

Układanie warstwy SMA na płycie pomostu

Obiekt WD13 (km 107+306)

Obciążenie próbne obiektu

Wykonanie obrukowań

Obiekt WD16 (km 108+658)

Układanie warstwy ścieralnej na płycie pomostu

 

ROBOTY DROGOWE

Układanie warstwy SMA w ciągu drogi głównej

Układanie warstwy SMA w ciągu drogi głównej

Układanie warstwy SMA w ciągu drogi głównej

Układanie warstwy ścieranej – droga zbiorcza

Malowanie nawierzchni

 

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 6.11.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników