Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 maj

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8 (km 105+225-105+647)

Układanie krawężników – nitka lewa

Obiekt WD3 (km 99+959)

Montaż barier ochronnych

Obiekt PZ5 (km 104+542)

Montaż konstrukcji z blachy falistej

Obiekt PZ6 (km 104+542)

Zasypka oraz wykonanie parasola ochronnego

Obiekt WD13 (km 107+306)

Montaż barier ochronnych

Obiekt PG 12 (106+ 577)

Wykonanie obrukowania wlotu i wylotu obiektu

Obiekt PG15 (107+810)

Wykonanie obrukowania wlotu i wylotu obiektu

Obiekt 9 ( km 109+146)

Betonowanie płyty ustroju nośnego (nitka lewa)

 

ROBOTY DROGOWE

Budowa muru oporowego

Umocnienie rowów w km 108+100

Profilowanie skarp

Humusowanie skarp

Wzmacnianie skarpy siatką stalową

Humusowanie skarpy

Układanie warstw podbudowy

Układanie warstw wiążących

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 7.05.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników