Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 październik

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Remont wiaduktu w Dorotowie (km 97+941)

Betonowanie płyty ustroju nośnego

Obiekt 7  (km 104+981)

Sprężanie płyty pomostu (nitka prawa)

 

ROBOTY DROGOWE

Układanie warstwy SMA

Układanie warstwy SMA – „Węzeł Gryźliny”

Obsiewanie trawą pasa rozdziału

Malowanie oznakowania poziomego

Układanie warstwy SMA w ciągu drogi głównej

Montaż ekranów akustycznych

Układanie warstwy SMA w ciągu drogi głównej

 

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 8.10.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników