Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 sierpień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8 (km 105+225-105+647)

Układanie asfaltu twardolnego – nitka prawa

Obiekt PZ2 (km 97+285)

Montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej

Zasypka obiektu oraz montaż parasola ochronnego

Obiekt 3A (km 99+665)

Zasypka obiektu

Obiekt 7 (km 104+981)

Montaż wież podporowych (nitka lewa)

Betonowanie korpusu przyczółka P1 (nitka prawa)

Montaż podparcia (nitka lewa)

Betonowanie korpusu przyczółka P2- nitka prawa

 

ROBOTY DROGOWE 

Układanie warstw podbudowy

Układanie warstwy podbudowy i wiążącej – droga zbiorcza

Układanie warstwy podbudowy

Układanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej – droga zbiorcza

Układanie poboczy

Układanie warstwy podbudowy

Układanie nawierzchni bitumicznej

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 7.08.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników