Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2017 wrzesień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Remont wiaduktu w Dorotowie (km 97+941)

Montaż konstrukcji stalowej

Montaż szalunku i zbrojenia płyty ustroju nośnego

Obiekt 7 (km 104+981)

Ustawianie wież i montaż podparcia – nitka prawa

Betonowanie płyty ustroju nośnego – nitka lewa

Sprężanie płyty pomostu – nitka lewa

Betonowanie płyty ustroju nośnego – nitka prawa

Obiekt WD16 (km 108+658)

Obciążenie próbne

ROBOTY DROGOWE 

Układanie warstwy ścieralnej SMA

Układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA w km 109+100-109+109+815

Układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA w km 100+100-101+630

Układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA w km 97+260-98+600

Obsiewanie trawą pasa rozdziału

ROBOTY BRANŻOWE

 


utworzono: 4.09.2017 | zmodyfikowano: 7.01.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników