Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2018 kwiecień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY MOSTOWE 

SCHEMATY POSTĘPU PRAC NA OBIEKTACH

Obiekt 8 (km 105+225-105+647)

Wykonanie obrukowań wraz z montażem balustrad – przyczółek P1

Obiekt WD3 (km 99+959)

Wykonanie obrukowań

Obiekt 7A ( km 2+588)

Montaż balustrad na murach oporowych

ROBOTY DROGOWE

Wykonanie umocnień rowów

Wykonanie umocnień skarp

Ustawienie wiat przystankowych wraz z wykonaniem zatok autobusowych – m. Gryźliny

Frezowanie nawierzchni DK 51 (obecnie DZ4)

Układanie warstwy stabilizacji – DZ4

Układanie warstwy kruszywa – DZ4

Nasadzenia roślinności

ROBOTY BRANŻOWE


utworzono: 8.04.2018 | zmodyfikowano: 19.06.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników