Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

2018 sierpień

WYKONYWANE PRACE PRZY BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S51
OLSZTYN-OLSZTYNEK

ROBOTY DROGOWE

Naprawa uszkodzeń rowów, skarp i poboczy w km 8+100

Wykonanie oznakowania poziomego w km 14+560

Badanie szorstkości nawierzchni oznakowania poziomego

Użytkowanie przejść dla zwierząt

Badanie odblaskowości oznakowania poziomego


utworzono: 11.08.2018 | zmodyfikowano: 3.09.2018
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 6.01.2021
odsłon użytkowników