Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Kontakt

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn

Biuro Kierownika Projektu
Ul. Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda
Tel. 691-767-916
e-mail: bzemsta@gddkia.gov.pl

Adres do korespondencji:
al. Warszawska, 89 10-083 Olsztyn

Kierownik Projektu: Beata Zemsta

Nadzór:

SGS Polska Sp. z o.o.
Biuro Inżyniera Kontraktu
Ul. Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda
Tel. 691-767-811
e-mail: biuro.stawiguda@sgs.com

Inżynier Kontraktu: Włodzimierz Rybczyński

Wykonawca:

Energopol Szczecin S.A w upadłości
Ul. Św. Floriana 9/13 , 70-646 Szczecin
e-mail: ep-sa@energopol.pl
Tel. +48 91 462 41 31

Dyrektor Kontraktu: Roman Żurych

Kierownik Budowy: Igor Obszański


utworzono: 4.02.2015 | zmodyfikowano: 15.04.2020
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników