Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek
Aktualności

ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA CZĘŚCI ROBÓT NR 17/2020

Informujemy, że w dniu 01.07.2020 r Inżynier Kontraktu wystawił ostatnie Świadectwo Przejęcia Odcinka nr 3 i wyszczególnionych napraw:

1.Zbiornik retencyjny ZR4 wraz z kanałem deszczowym przy drodze DD4:
• Zbiornik retencyjny ZR4 wraz z kanałem deszczowym wraz z całą przyległą infrastrukturą, w tym urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementami ochrony środowiska

2.Dróg dojazdowych: więcej…


Czerwiec – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w czerwcu.

Więcej zdjęć >>>


Maj – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w maju.

Więcej zdjęć >>>


Kwiecień – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w kwietniu.

Więcej zdjęć >>>


Wykonawca Robót

Informujemy, że w dniu 9.03.2020 r Sąd Rejonowy w Szczecinie ogłosił upadłość firmy Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna.

Kontrolę nad majątkiem firmy przejął syndyk, którego zadaniem będzie zaspokojenie roszczeń wierzycieli.


Program Robót dla Odcinka Nr 3

Konsultant w związku z wydaną decyzją ZRID oraz wydanym PZ 38 określił następujące odcinki Robót:
Nr 1 – Roboty objęte Świadectwami Przejęcia od nr 01/2017 do nr 14/2018;
Nr 2 – Drogi dojazdowe i zbiorcze wraz z infrastrukturą;
Nr 3 – Drogi DD1b, DD6 i zbiornik ZR4.

Obecnie obowiązujący jest Program Robót dla Odcinka Nr 3, który został zatwierdzony przez Konsultanta i Zamawiającego i obejmuje realizację robót na drodze DD1B, DD6 oraz ZR4.
Informujemy, że Świadectwo Przejęcia Robót nie zostało wystawione. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że ostatnie spotkanie z Podwykonawcami odbyło się 12 lutego 2020 r. Następne spotkanie nie zostało jak dotąd wyznaczone.

Informacje o harmonogramie spotkań zostanie opublikowane na stronie internetowej:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36448/Spotkania-z-podwykonawcami


Styczeń – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w styczniu.

Więcej zdjęć >>>


Informacja o zmianie adresu

Uprzejmie informujemy, że adres do korespondencji Kierownika Projektu uległ zmianie. Prosimy o wysyłanie wszelkiej korespondencji na adres: al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn


Przegląd Gwarancyjny

W dniach 16-20 grudnia 2019 r. odbył się przegląd gwarancyjny zadania pn.”Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”. Pierwsze spotkanie w ramach przedmiotowego przeglądu odbyło się w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie w dniu 16 grudnia o godzinie 8:00.


Grudzień – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w grudniu.

Więcej zdjęć >>>


Spotkanie z Projektantem

W dniu 12 grudnia 2019 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Lafrentz, dotyczące spraw projektowych.


Zdjęcia lotnicze z prac przy S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w listopadzie.

Zdjęcia lotnicze S51 – listopad 2019


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe spotkanie z Podwykonawcami odbędzie się 24 października 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej (s. 107) olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

Szczegółowy harmonogram spotkań został opublikowany na stronie internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35431/Spotkania-z-podwykonawcami.


Październik – stan prac przy budowie S51

Zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami i materiałami filmowymi dokumentującymi stan prac przy budowie drogi S51 w październiku.

Zdjęcia i filmy – październik 2019 >>>


Spotkania z podwykonawcami

Informujemy, że 7 sierpnia br. została zaplanowana kolejna tura spotkań z podwykonawcami. Tym razem spotkania odbędą się na małej sali konferencyjnej (s. 111) olsztyńskiego Oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram spotkań dostępny jest w komunikacie na stronie internetowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34454/Spotkania-z-podwykonawcami.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe spotkanie z Podwykonawcami odbędzie się 30 maja 2019 r. o godzinie 14.00  w sali konferencyjnej olsztyńskiego Oddziału GDDKiA – al. Warszawska 89.

Szczegóły w komunikacie na stronie internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33588/Spotkania-z-podwykonawcami


Serwis dla Podwykonawców

Informujemy o uruchomieniu przez GDDKiA na stronie internetowej „Serwisu dla podwykonawców”:

 


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż najbliższe spotkanie z podwykonawcami odbędzie  się 19 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  al. Warszawska 89.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż  spotkanie z Podwykonawcami odbyło się 21 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż najbliższe spotkanie z Podwykonawcami odbyło się 12 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Spotkanie z Projektantem

W dniu 20 listopada 2018 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Lafrentz, dotyczące spraw projektowych.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż najbliższe spotkanie z Podwykonawcami odbędzie się 19 października 2018 r. o godzinie 11.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Rada Budowy projektu pn.: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

Dnia 18 września 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się ostatnia Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż  spotkanie z Podwykonawcami odbyło się 5 września 2018 r. o godzinie 11.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Przed i po inwestycji – zdjęcia

więcej…


Rada Budowy projektu pn.: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

Dnia 21 sierpnia 2018 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Spotkania z Projektantem

W dniach 20 oraz 21 sierpnia 2018 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyły się spotkania z przedstawicielami firmy Lafrentz, dotyczące spraw projektowych.


Podsumowanie budowy – materiał filmowy

 


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż spotkanie z Podwykonawcami  odbyło się 19 lipca 2018 r. o godzinie 11.00 w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Obowiązujący kilometraż

Informujemy, iż wraz z wprowadzeniem Docelowej Organizacji Ruchu w dniu 29.06.2018 r. na odcinku obowiązuje kilometraż S51c określony na słupkach prowadzących.


Ponowne wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu (etap III i I)

Informujemy, iż w związku z trwającymi pracami wykończeniowymi na drodze zbiorczej nr 4 , dnia 19.06.2018 r. (od godz. 07:00) zostaną przywrócone utrudnienia w ruchu polegające na całkowitym wyłączeniu z ruchu drogi na odcinku Stawiguda-Miodówko (dojazd do Miodówka i miejscowości Zezuj od strony węzła Gryźliny). Natomiast w dniu 20.06.2018 r. (od godz. 07:00) całkowicie wyłączony z ruchu zostanie odcinek Miodówko-Zezuj (dojazd do Miodówka od strony Stawigudy, do miejscowości Zezuj od strony węzła Gryźliny).


Przywrócenie ruchu na S-51 na odcinku od Węzła Stawiguda do Węzła Gryźliny

Informujemy, iż w dniu 15.06.2018 r.  planowane jest przywrócenie ruchu w kierunku Olsztynka.


Przełożenie ruchu na odcinku Węzeł Stawiguda – Węzeł Gryźliny

Informujemy, iż w dniu 08.06.2018 r. (ok. godz. 17:00), zostanie wprowadzony objazd z powodu zamknięcia prawej jezdni budowanej S-51 na odcinku od Węzła Stawiguda do Węzła Gryźliny. Ruch w kierunku Warszawy będzie się odbywał przez Węzeł Stawiguda drogami: DD4, DP1441, DZ4, DZ5 do Węzła Gryźliny.  więcej…


Dopuszczenie ruchu na drodze zbiorczej nr 4 – odcinek Stawiguda – Miodówko

Informujemy, iż w dniu 06.06.2018 r. (od godziny 20:00) zostanie przywrócony ruch na drodze zbiorczej nr 4 na odcinku Stawiguda-Miodówko.


Przedłużenie Czasowej Organizacji Ruchu (etap III)

Informujemy o przedłużeniu wyłączenia z ruchu odcinka Stawiguda – Miodówko na drodze DZ4 do dnia 08.06.2018 r., ze względu na trwające roboty wykończeniowe.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe  spotkanie z Podwykonawcami  odbędzie się 29 maja  2018 r. o godzinie 11.00  w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, iż dnia 17.05.2018 r. nastąpi przełożenie ruchu na jezdnię prawą na odcinku od km 1+200 do km 2+400 (od km 96+470,80 do 97+648) po oddaniu do ruchu jezdni głównych projektowanej S-51.


Czasowa Organizacja Ruchu (etap III)

Informujemy o wystąpieniu utrudnień w ruchu na drodze DZ-4 w dniach 10.05 – 19.05.2018 r. polegających na całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka Stawiguda – Miodówko.
Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do miejscowości Miodówko i do miejscowości Zezuj będzie odbywał się od strony węzła Gryźliny.

więcej…


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, o wydłużeniu okresu występowania utrudnień w ruchu
na drodze DZ4 i DZ5, polegających na całkowitym wyłączeniu z ruchu
drogi na odcinku Zezuj – Kopalnia Gryźliny do dnia  27.04.2018r. 


Czasowa Organizacja Ruchu w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż w dniach 19 oraz 20 kwietnia 2018 r., w godzinach 8:00 – 10:00, dojazd do miejscowości Miodówko odbędzie się od Strony Stawigudy, natomiast do miejscowości Zezuj od strony Węzła Gryźliny.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.


XXXVIII Rada Budowy projektu pn.: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

17 kwietnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta ósma Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Przedłużenie II etapu Czasowej Organizacji Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w związku z wykonywaniem robót na drodze DZ-4 –  odcinek Zezuj – Kopalnia Gryźliny zostanie całkowicie wyłączony z ruchu do dnia 21.04.2018r.

Przypominamy, że dojazd do m. Miodówko-Zezuj odbywa się od strony m. Stawiguda natomiast dojazd do m. Gryźliny  odbywa się na „Węźle Gryźliny.”

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.


Czasowa Organizacja Ruchu (etap II)

Informujemy, że w dniach 26.03. do 14.04. 2018r. w związku z wykonywaniem robót na drodze DZ-4, całkowicie wyłączono z ruchu odcinek  Zezuj-Kopalnia Gryźliny.

Dojazd do m. Miodówko-Zezuj odbywa się od strony m. Stawiguda natomiast dojazd do m. Gryźliny  odbywa się na „Węźle Gryźliny.”

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe  spotkanie z Podwykonawcami  odbędzie się  6 kwietnia  2018 r. o godzinie 11.00  w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28760/Spotkania-z-podwykonawcami


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że najbliższe  spotkanie z Podwykonawcami  odbędzie się 7 lutego  2018 r. o godzinie 11.00  w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału  GDDKiA –  Al. Warszawska 89.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28221/Spotkania-z-podwykonawcami


Budowa drogi ekspresowej s51 Olsztyn-Olsztynek – materiał filmowy

Realizacja: SGS Polska


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy o dopuszczeniu do ruchu i jego przełożeniu na dwie jezdnie budowanej drogi  S-51 Olsztyn-Olsztynek na odcinku Dorotowo (km97+300) Ameryka ( koniec przebudowy).


Czasowa Organizacja Ruchu – dojazd do m. Dorotowo

Informujemy, że  w dniu 21.12.br. nastąpiło zamknięcie wjazdu do m. Dorotowo w km około ok. 99+250 (pierwszy wjazd od strony Olsztynka).

 


Czasowa Organizacja Ruchu – dojazd do m. Dorotowo

Informujemy o wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu dotyczącej zmiany lokalizacji podłączenia drogi gminnej do m. Dorotowo z km. ok. 96+450 na km. ok. 97+300  budowanej S-51.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.


Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek – materiał filmowy

Realizacja: SGS Polska


XXXIV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

12 grudnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta czwarta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniu 28.11.2017 nastąpiło przełożenie ruchu z dotychczasowego objazdu po drodze zbiorczej DZ-1 na lewą jezdnię nowo budowanej S51 w km 96+400 do km 97+100. Jednocześnie po dotychczasowym objeździe drogą zbiorczą DZ-1 otwarto wjazd do m. Dorotowo od strony Olsztyna. Dojazd do Doliny Wierzby i ul. Wodnika pozostają bez zmian.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że w dniu  8 grudnia 2017 r.w  sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami.


Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek – materiał filmowy

Realizacja: SGS Polska


XXXIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

14 listopada w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta trzecia Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy o wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu dotyczącej przełożenia ruchu z prawej jezdni na lewą  budowanej S-51  od  km 109+000  do km 109+815.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Inwestora a Podwykonawcami odbędzie się 27 października 2017r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.


Budowa drogi ekspresowej S51 – materiał filmowy

Realizacja: SGS Polska


XXXII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

10 października w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta druga Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniu 21.09.2017r.  wprowadzona została Czasowa Organizacja Ruchu dotycząca wykonanego  objazdów drogi DK51 po DZ –  od  km 102+300  do km 106+400.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

więcej…


Utrudnienia w Ruchu

Informujemy, że w dniu 21.09. w km 98+100-108+663, w celu zabezpieczenia prowadzonych robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia w ruchu odbywać się będą w godzinach 9.00-13.00.


Utrudnienia w Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyW związku z koniecznością wykonania frezowania starej nawierzchni bitumicznej od strony obiektu WA4 w kierunku ul. Warszawskiej (m. Stawiguda) oraz DZ-4 (w rejonie stacji paliw) wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na okresowym zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu przez osoby kierujące ruchem.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się osobom kierujących ruchem.


Materiał filmowy z Budowy drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Realizacja: SGS Polska 


XXXI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

12 września w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta pierwsza Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Układanie warstwy ścieralnej SMA

Na Budowie drogi ekspresowej S51 rozpoczęły się prace związane z układaniem (w ciągu drogi głównej) warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.


Remont wiaduktu w Dorotowie – montaż konstrukcji stalowej

Aktualnie na Budowie drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek trwają prace związane z remontem wiaduktu w Dorotowie.

więcej…


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w dniu 05.09 br. wprowadzona została Czasowa Organizacja Ruchu dot. zmiany dojazdu do m. Stawiguda od strony Olsztyna.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

więcej…


Czasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w dn. 31.08.br. od km 104+150 do 104+650 wprowadzona została Czasowa Organizacja Ruchu. Ruch odbywać się będzie drogą zbiorczą w tym miejscu zlokalizowane zostały również przystanki autobusowe.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami odbędzie się 8 września 2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26675/Spotkania-z-podwykonawcami


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy o wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu dotyczącej wykonanego objazdu po drodze zbiorczej od  km 96+400  do km 97+100

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy o wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu dotyczącej wykonanego skrzyżowania drogi gminnej do m. Zezuj  ( przejazd pod obiektem mostowym nr 8 w km 105+250)

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.


Budowa drogi ekspresowej S51 – materiał filmowy

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu z budowy drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek.


XXX Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

08 sierpnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzydziesta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, o wprowadzonym w dniu 10.08 br. objazdu na odcinku w km 107+100 do 109+100.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.


Spotkanie z Podwykonawcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn informuje, iż w związku z dbaniem o zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Kolejne spotkanie odbędzie się 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 11.00.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26351/Spotkania-z-podwykonawcami


XXIX Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

11 lipca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta dziewiąta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Spotkanie z Podwykonawcami

Informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na  względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania organizowane będą raz w miesiącu.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godzina 10.00, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, ul. Warszawska 89
więcej…


XXVIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

13 czerwca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta ósma Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w  dniu 12.06 br. przełożony został ruch drogowy na objazd od km 96+800 do km 100+100.

Dla jadących z m. Dorotowo włączenie na wykonany objazd nastąpi na skrzyżowaniu w kierunku m. Gągławki.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

więcej…


Czasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy o planowanym na dzień 05.06.2017r. (poniedziałek) zamknięciu skrzyżowania drogi gminnej – ul. Wodnika, m. Dolina Wierzby z drogą DK51 ( km 96+800). Wyłączenie z ruchu odcinka ul. Wodnika wraz ze skrzyżowaniem z Dk51 potrwa do 15.06.2017r.

więcej…


II edycja broszury informacyjnej

Informujemy, że w  związku z finansowaniem inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wydana została II edycja broszury informacyjnej o projekcie.

więcej…


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniu 10.05.2017  przełożony został ruch drogowy na wykonany objazd od km 105+200 do km 105+600 (objazd po obiekcie 8A).

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

 


XXVII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

09 maja w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta siódma Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Utrudnienia w ruchu na DK51

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniach 22.04.2017 (sobota) oraz 24-26.04.2017 (poniedziałek, wtorek, środa), w km ok. 96+950 (tj. od zjazdu do Doliny Wierzby na długości ok 100 m (w kierunku Olsztyna), w godzinach od ok. 7.00-17.00 wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się osobom kierującym ruchem.


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniu 21.04.2017  przełożony został ruch drogowy na wykonany objazd od km 106+000 do km 107+150.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.


XXVI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

11 kwietnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta szósta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Utrudnienia w ruchu na DK51

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy,że w dniu 28.03 br. tj. wtorek w km 109+146,20 od godziny 7.00 rano na DK51 wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na krótkotrwałym wstrzymywaniu ruchu przez uprawnione osoby kierujące ruchem. Zakończenie wprowadzonych utrudnień planowane jest na godzinę 19.00.

więcej…


XXV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

14 marca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta piąta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Zmiana terminu zakończenia Inwestycji

Informujemy, iż w związku z prowadzonymi na Budowie Drogi Ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek pracami archeologicznymi ( przełom maja – grudnia 2015),  nastąpiło wydłużenie czasu trwania inwestycji do 12 grudnia 2017 roku.


XXIV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

14 lutego w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta czwarta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


XXIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

17 stycznia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


XXII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

13 grudnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.
więcej…


XXI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

22 listopada w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta pierwsza Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


XX Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

11 października w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwudziesta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


XIX Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

13 września w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Ostatni etap nasuwu konstrukcji stalowej

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek trwa ostatni  szósty etap nasuwu  konstrukcji stalowej estakady nad rzeką Pasłęką.

więcej…


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyW dniu 08.09.2016 uruchomiony został objazd DK 51 w km102+300 do km 103+683.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

więcej…


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-maly Informujemy, że w dniu 22.08.2016 r. uruchomiony został objazd DK51 w  km 103+600-104+200.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

więcej…


Tymczasowa organizacja ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyW dniu 9 sierpnia  przekazano do użytkowania objazd DK51 na odcinku od km 100+100 do 102+300.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

więcej…


XVIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

09 sierpnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się osiemnasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Wystawa znalezisk archeologicznych w Welskim Parku Krajobrazowym

WPK_Jeleń 011Informujemy, że od 5 lipca br. w Welskim Parku Krajobrazowym zwiedzać można wystawę poświęconą znaleziskom archeologicznym z budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyW dniu 12.07. 2016 r. dla potrzeb budowy obiektu mostowego nr 8  w pobliżu m. Miodówko, w km 105+390 drogi krajowej nr 51 uruchomiony został objazd.
Na długości objazdu  obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Informujemy również o nowo powstałym objeździe do łowiska Zezuj.

więcej…


XVII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

12 lipca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się siedemnasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.
więcej…


XVI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

14 czerwca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się szesnasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Nasuwanie estakady nad doliną rzeki Pasłęki

Na budowie drogi ekspresowej S51 rozpoczął się pierwszy etap montażu mierzącej ponad 400 m estakady. Operacja polega na nasuwaniu przęseł obiektu na wykonane wcześniej podpory.

więcej…


Tymczasowa organizacja ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyDnia 17 maja 2016 r. dla potrzeb budowy obiektów mostowych PG14, PG15  w pobliżu m. Gryźliny w km 107+500 do 108+000  drogi krajowej nr 51 uruchomiony został objazd. Na długości objazdu  obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

więcej…


XV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

10 maja w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się piętnasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Tymczasowa organizacja ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniu 21.04.2016 r. uruchomiony został objazd odcinka drogi krajowej nr 51 od kilometra 99+100 do kilometra 100+000.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się znakom.

więcej…


XIV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

12 kwietnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się czternasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Układanie warstwy z masy bitumicznej – odcinek próbny pod DZ2

Informujemy, że 05.04 br. odbyło się układanie warstwy z masy bitumicznej na odcinku próbnym od km 0+250 do km 0+700.

więcej…


Realizacja odcinków próbnych

Na budowie drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem w km 106+600-106+700 oraz trwa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie odcinka  DZ2 od km 0+250 do km 0+700.


Tymczasowa organizacja ruchu w km 107+500

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że na drodze krajowej DK-51, na odcinku Olsztyn Olsztynek, wprowadzono w km 107+500 objazd drogi z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Objazd jest konieczny dla umożliwienia wykonania wiaduktu drogowego, będącego elementem Węzła „Gryźliny” realizowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S-51.

Prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom oraz osobom kierującym ruchem.

więcej…


Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek – materiał filmowy

Poniżej krótki materiał filmowy podsumowujący postęp prac na Budowie drogi ekspresowej S51 (stan na dzień 15.03.2016).

więcej…


XIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

15 marca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzynasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Tymczasowa organizacja ruchu

Znak_Roboty_Drogowe-malyInformujemy, że w dniach 10-11.03.2016r. prowadzone będą badania diagnostyczne nawierzchni D51 w km 96+470 -109+815.
Wspomniane badania wykonywane są za pomocą wiertnicy mechanicznej, w środku pasa ruchu.
Prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom oraz osobom kierującym ruchem.


XII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

09 lutego w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dwunasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Broszury informacyjne o projekcie „Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Olsztynek

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie wydane zostały broszury informujące o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

POBIERZ BROSZURĘ W PDF


XI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

19 stycznia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się jedenasta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.


Tablice informacyjne dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek”.

Informujemy, że na budowie drogi ekspresowej S51 ustawione zostały tablice informujące o realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


X Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

15 grudnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dziesiąta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Budowa obiektów mostowych WD3, 7A, 9 i 9A z lotu ptaka

więcej…


Kontynuacja robót mostowych – obiekt WD-3, 8A, 9 i 9A

Na budowie drogi ekspresowej S-51 Wykonawca kontynuuje prace na obiekcie mostowym WD-3 i 8A. Na obiekcie WD-3 trwają prace związane z deskowaniem korpusu podpory P1 i betonowaniem zbrojenia korpusu podpory P1. Planowany zakres prac na obiekcie WD-3 to zbrojenie i deskowanie filarów podpory P2. Na obiekcie 8A wykonano ławę fundamentową oraz beton korpusu podpory P1. Ponadto, Wykonawca kontynuuje roboty na obiektach mostowych 9 i 9A.


Roboty mostowe – Obiekt 9 i 9A

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek Wykonawca realizuje prace przy budowie obiektów mostowych 9 i 9A. Na obiekcie mostowym 9 trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia ławy fundamentowej podpory P1 oraz betonowaniem korka podpory P2. Natomiast na obiekcie 9A wykonano ławę fundamentową podpory P1 i P2 z częścią zbrojenia przyczółka P1 i P2.

więcej…


IX Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

17 listopada w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się dziewiąta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Prace na placu budowy S-51

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S-51 wykonawca kontynuuje roboty w branży drogowej, m.in. w zakresie wykonywania nasypów, wymian gruntu. Ponadto wykonawca rozpoczął prace z branży mostowej oraz kontynuuje roboty branżowe.

więcej…


VIII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

13 października w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się ósma Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Rozpoczęcie prac przy budowie obiektów mostowych

W dniu 01.10.2015r. na budowie drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek, rozpoczęły się pierwsze prace na obiekcie 8A, gdzie odbyło się betonowanie podkładu betonowego pod fundament podpory P1. Równocześnie, Wykonawca realizuje prace na obiekcie WD-3, na którym wykonywane jest zbrojenie ławy fundamentowej podpory P1.


Nowe zdjęcia lotnicze z budowy S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek


VII Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

8 września w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się siódma Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S-51

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek wykonawca realizuje roboty drogowe w zakresie wykonywania wykopów i nasypów, przepustów drogowych oraz wymian gruntu. Ponadto, prowadzone są roboty z branży wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, gazowej i energetycznej.

Zdjęcia z terenu budowy oraz krótkie materiały filmowe z wybranych robót do obejrzenia w zakładce Zdjęcia i Filmy.


VI Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

11 sierpnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się szósta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Przetarg na wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych

Aktualnie na trasie drogi ekspresowej S-51 Olsztyn Południe – Olsztynek trwa przetarg na wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 12 sierpnia br. Do przebadania jest 14 stanowisk o łącznej powierzchni ok. 16,8 ha.

więcej…


Szkolenie z pobierania próbek gruntów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych

Dnia 16.07.2015r. odbyło się szkolenie z pobierania próbek gruntów, kruszywa i mieszanek mineralno-asfaltowych do celów drogowych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Laboratorium GDDKiA  Oddział w Olsztynie.

 


Przewiert horyzontalny pod S-51 – prace przygotowawcze

Aktualnie na budowie S-51 trwają prace przygotowawcze w celu wykonania przewiertu horyzontalnego pod S-51. Wspomniany przewiert związany jest z usunięciem kolizji gazowej w kilometrze 99+500


V Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

14 lipca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się piąta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Budowa S-51 z lotu ptaka w miesiącu lipiec


Roboty ziemne pod budowę drogi zbiorczej-4

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek prowadzone są roboty ziemne związane z wykopem i nasypem gruntu pod DZ-4. Prace odbywają się w rejonie obiektu 8A


IV Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

9 czerwca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się czwarta Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Budowa S-51 z lotu ptaka-nowe zdjęcia!


Wbijanie ścianek szczelnych w kilometrze 97+750 – 97+930

Pomiędzy kilometrem 97+750 a km 97+930 trwają prace związane z zabezpieczaniem stateczności nasypu przy zastosowaniu odzyskiwanej, stalowej ścianki szczelnej. Więcej zdjęć oraz krótki materiał filmowy z zabezpieczania stateczności nasypu do obejrzenia w zakładce ZDJĘCIA I FILMY.

 


Postęp prac na budowie S-51

W miesiącu maju na budowie drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek trwały prace związane z odhumusowywaniem i wywożeniem usuniętej warstwy humusu. Wykonawca wykonał odhumusowywanie w kilometrze 97+730 – 97+950, 98+000 – 98+180, 101+100 – 101+300, 106+250 – 106+850. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu, informującą kierowców o ograniczeniu prędkości do 70 km/h w km 104+800 do km 106+300. W zakresie robót branżowych trwają prace związane z usunięciem kolizji energetycznych, kolizji sieci gazowych średniego i wysokiego napięcia oraz rozbiórki i wyburzenia budynków.


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 20.05.2015r. w km 104+800-106+300 wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu drogowego.Na tym odcinku zlokalizowano sześć obustronnych wyjazdów z budowy.Na całym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70km/h. Okresowo przed wyjazdami prędkość obniżona zostanie do 50 km/h.


III Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

12 maja w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się trzecia Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olsztynek!

 

2015.05.04_km109-200_05         2015.05.03_km101-100_43      2015.05.03_km098-800_54


Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na budowie drogi S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

W dniu 28 kwietnia br., na przebudowywanym odcinku drogi DK 51 Olsztyn – Olsztynek  wprowadzone zostało oznakowanie ostrzegawcze.

więcej…


Postęp robót na budowie S-51

Aktualnie na budowie S-51 trwają prace porządkowe – przygotowujące teren do kolejnego etapu robót. Wykonana została wycinka drzew, kontynuowane są prace związane z usuwaniem karpiny drzew wraz z ich załadunkiem i odwiezieniem poza teren budowy. Ponadto trwają prace związane z rozdrabnianiem gałęzi i wywózką drobin. Więcej zdjęć z postępu prac do obejrzenia w zakładce ZDJĘCIA I FILMY.


II Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

14 kwietnia w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się druga Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.


Media z regionu Warmii i Mazur zainteresowane budową S-51

Poniżej link do materiału zrealizowanego przez TVP Olsztyn w dniu 08.04.2015r. na temat budowy dróg w regionie- w tym  S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek:

http://olsztyn.tvp.pl/19577882/budowa-drog-w-regionie-rusza-pelna-para

Źródło: TVP Olsztyn


I Rada Budowy projektu pn: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

17 marca w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Stawigudzie odbyła się pierwsza Rada Budowy dotycząca projektu: Budowa drogi ekspresowejS-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.

W Radzie Budowy uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta.

 


Przekazanie placu budowy drogi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olsztynek

W dniu 19.02. 2015r.  Zamawiający oficjalnie przekazał Wykonawcy-firmie Energopol-Szczecin S.A. plac pod budowę drogi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olsztynek.

więcej…


Podpisanie umowy na realizację projektu: „ Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn- Olsztynek”

Dnia 6 lutego 2015 r. w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na realizację projektu:”Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”.

więcej…


Rozstrzygnięcie przetargu na budowę S51

Najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S51 pomiędzy Olsztynem i Olsztynkiem złożyła firma Energopol-Szczecin SA z ceną 394,8 mln zł, terminem realizacji 20 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat.

więcej…


Siedmiu wykonawców chce budować S51

Otwarto oferty na budowę drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek. Z siedmiu ofert najtańszą, na kwotę 355,8 mln zł złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.,  Aldesa Construcciones S.A..
więcej…


uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników