Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Opis inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek 

Umowa o Dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0001/15-00
Planowana wartość projektu 1.568.930.487,38 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych z kwoty 1.020.360.237,11 PLN, pozostałe wydatki pokryte zostaną ze środków Skarbu Państwa.
Kwota zawarta w Umowie o Dofinansowanie obejmuje dwa odcinki:
1. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe
2.Olsztyn Południe – Olsztynek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Główne cele projektu:

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek. Początek rozbudowy drogi znajduje się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w m. Tomaszkowo, koniec trasy znajduje się w m. Ameryka na styku z obwodnicą Olsztynka.

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek odc. Olsztyn Południe – Olsztynek 

Numer umowy na roboty budowlane: GDDKIA-O/OL-R2-R1-2811-19/13
Wartość Kontraktu brutto (PLN):394 867 895,34 zł
Wartość Kontraktu netto (PLN):
321 030 809, 22 zł
Data podpisania umowy: 06 lutego 2015 r.
Data wykonania przedmiotu umowy: 12 grudnia 2017 r.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca Robót: Energopol-Szczecin SA
Konsultant/Inżynier: ECMG GmbH, SGS Polska sp. z o.o.


Lokalizacja

Projektowana rozbudowa S51 pomiędzy miejscowością Tomaszkowo a miejscowością Ameryka obejmuje odcinek drogi położony w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie Olsztyńskim, na terenie dwóch gmin: Stawiguda i Olsztynek.

Umiejscowienie inwestycji w kraju

Umiejscowienie inwestycji w kraju

Umiejscowienie inwestycji w województwie.

Umiejscowienie inwestycji w województwie.

Droga przebiega w terenie, który pod względem konfiguracji jest falisty. Trasa położona jest poza obszarami zabudowy miejskiej, występują jedynie zbliżenia trasy do zabudowań w miejscowości Dorotowo, Stawiguda, Miodówko oraz Gryźliny. W przeważającej części projektowana rozbudowa drogi przewidziana jest po śladzie istniejącym DK51 z wyjątkiem korekty trasy w miejscowości Dorotowo – gdzie projektowana jest nowa trasa oraz w miejscowości Gryźliny – z uwagi na nie normatywne łuki w planie.

przebieg drogi s51 na podkładzie topograficznym

przebieg drogi s51 na podkładzie topograficznym (2MB)

Projekt rozbudowy drogi krajowej 51 do parametrów drogi klasy S obejmuje:

 


utworzono: 30.01.2015 | zmodyfikowano: 16.02.2017
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników