Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Podwykonawcy


Serwis dla Podwykonawców:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców

PODWYKONAWCY

pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu
– podwykonawca robót budowlanych
Data zatwierdzenia
Firma Handlowo – Usługowa Szymon Walentynowicz wycinka i karczowanie drzew podwykonawca robót budowlanych 2015.04.23
„BI-ERG” Andrzej Białek roboty saperskie podwykonawca robót budowlanych 2015.03.10
SCR Energetyka Spółka z o.o.  roboty branży elektrycznej podwykonawca robót budowlanych 2015.04.23
Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Spółka z o.o. roboty branży teletechnicznej podwykonawca robót budowlanych 2015.04.24
VISTAL Gdynia S.A. kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej  podwykonawca robót budowlanych  2015.04.24
Zakład Budowy Sieci i Instalacji Gazowych, Krzysztof Prokop przebudowa gazociągów średniego ciśnienia  podwykonawca robót budowlanych 2015.05.08
Melpol Budownictwo Sp. z o.o. zdjęcia humusu i darniny wraz z wywozem, rozładunkiem  podwykonawca robót budowlanych 2015.05.26
P.T.U. ELMAL Jan Pawełek Sp. j. przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia podwykonawca robót budowlanych 2015.05.26
Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” S.C., Garbacz roboty branży wodno-kanalizacyjnej podwykonawca robót budowlanych 2015.05.27
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUB Warszawa Sp. z o.o. przebudowa linii energetycznej 220 kV Olsztyn-Włocławek Azoty dalszy podwykonawca robót budowlanych 2015.08.25
„STALBET Gdańsk” Sp. z o.o. realizacja części robót ziemnych dla Zadania Inwestycyjnego podwykonawca robót budowlanych 2015.09.08
„ViaCon Polska” Sp. z o.o. wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie konstrukcji z blach falistych podwykonawca robót budowlanych 2015.11.10
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SAMBUD”, Samuel Wiącek realizacja robót budowlano-montażowych obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych 2015.11.25
KOWBUD, Andrzej Kowalski realizacja robót budowlano-montażowych obiektu mostowego 8A podwykonawca robót budowlanych  2015.12.28
POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. realizacja robót polegających na wykonaniu konsolidacji dynamicznej podłoża podwykonawca robót budowlanych 2016.01.28
MGI INVEST GROUP Sp. z o.o. realizacja części robót ziemnych dla Zadania Inwestycyjnego dalszy podwykonawca robót budowlanych 2016.04.29
KEMAD Sp. z o.o. roboty ogólnobudowlane dot. obiektów mostostowych podwykonawca robót budowlanych 2016.04.29
Vistal Offshore Sp. z o.o. prefabrykacja i montaż blach do podwieszenia deskowania do ustroju nośnego na konstrukcji podwykonawca robót budowlanych 2016.04.29
EREM, Roman Machocki kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych. podwykonawca robót budowlanych 2016.05.19
„B2” Sp. z o.o. wyprodukowanie, dostarczenie na miejsce montażu i zamontowanie modułowych urządzeń dylatacyjnych B2W na obiektach mostowych  podwykonawca robót budowlanych 2016.06.28
Freyssinet Polska Sp. z o.o. realizacja robót polegających na dostawie armatury sprężającej i stali sprężającej przyczepnościowej, wykonaniu sprężania konstrukcji systemem kabli wewnętrznych podwykonawca robót budowlanych 2016.06.30
Stenar Truck s.c. Stępniewski G., Stępniewska I. wykonanie ścieku drogowego trójkątnego podwykonawca robót budowlanych 2016.08.08
TARCOPOL Sp. z o.o. wykonanie asfaltu lanego, przeciwspadku przykrawężnikowego oraz bitumicznych przekryć dylatacyjnych na obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych 2016.08.11
Transport-Usługi-Handel, Justyna Komuda wykonanie zasypek wraz z zagęszczaniem, układaniu geosiatki wzmacniającej zbocza nasypu, układaniu parasola ochronnego przepustów, układaniu rur drenażowych oraz układaniu mat izolacyjnych na ścianach podpór podwykonawca robót budowlanych 2016.08.18
„FALKON” sp. z o.o. wykonanie ścieku drogowego trójkątnego wg. KPED k.01.06. w ilości około 2 000 mb oraz obróbka wpustów drogowych (łączna ilość sztuk: 30) podwykonawca robót budowlanych 2016.08.18
PHU Staniszewski Sergiusz wykonanie kolektora zbiorczego odprowadzenia ścieków (część podziemna) na Obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych 2016.09.06
P.H.U. DEKRO-MOST, Leszek Bulenger realizacja robót polegających na wykonaniu: izolacji z papy termozgrzewalnej  ukośnych na obiektach mostowych. podwykonawca robót budowlanych 2016.08.18
Viridis Sp. z o.o. realizacja robót polegających na: obsianiu z humusowaniem skarp i rowów. podwykonawca robót budowlanych  2016.09.21
Usługi Ogólnobudowlane, Pasek Waldemar montaż zbrojenia ustroju nośnego obiektu WD-3 podwykonawca robót budowlanych 2016.09.26
Rowibud Sp. z o.o. wykonanie kolektorów zbiorczych odprowadzenia ścieków na obiektach mostowych  podwykonawca robót budowlanych 2016.10.07
Przedsiębiorstwo budowlano – montażowe STALKOR Sp. z o.o. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonów powłoką hydrofobizującą oraz nawierzchnio – izolacji z żywic na obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych 2016.10.14
Usługi Ogólnobudowlane, Pasek Waldemar montaż zbrojenia płyty żelbetowej na wymianie nr 4 podwykonawca robót budowlanych 2016.10.17
Zakład Zieleni i Rekultywacji (ZZIR), Tomasz Grochowski realizacja robót związanych z montażem siatki przeciwerozyjnej i biowłókniny na skarpach gwoździowanych podwykonawca robót budowlanych 2016.11.21
„FALKON” Sp. z o.o. 1. Wykonanie warstwy z kostki brukowej betonowej,
2. Ustawienie krawężników betonowych,
3. Ustawienie obrzeży betonowych,
4. Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego,
5. Obróbka wpustu ściekowego przy ścieku trójkątnym.
podwykonawca robót budowlanych  2016.11.18
„ViaCon Polska Construction ” Sp. z o.o. kompleksowa realizacja robót polegających na zamontowaniu konstrukcji z blach falistych obiektów dalszy podwykonawca robót budowlanych  2016.12.13
TELWAY Sp. z o.o. 1) opracowaniu projektu Systemów Zbierania danych pogodowych i o stanie infra-struktury w trzech lokalizacjach.
2) wykonaniu Systemów Zbierania danych pogodowych i o stanie infrastruktury w trzech lokalizacjach
podwykonawca robót budowlanych 2016.12.09
WMA Energia S.A. realizacja robót polegających na: dostarczeniu oraz zamontowaniu barier drogowych i mostowych podwykonawca robót budowlanych 2016.11.29
KTC Polska Sp. z o. o. wykonanie robót polegających na dostarczeniu oraz zamontowaniu barier drogowych i mostowych (bariery mostowe montowane przy pomocy kotew wklejanych) dalszy podwykonawca robót budowlanych 2016.12.29
FREEWAY SERVICE Ciepliński Sp. k. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego docelowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi podwykonawca robót budowlanych 2017.02.01
PRZEM-KO PL, Jan Kwiatkowski wykonanie warstwy z kostki brukowej betonowej, ustawienia krawężników, umocnienia skarp, itp. podwykonawca robót budowlanych 2017.02.01
GZD Sp. z o.o. sp. k. kompleksowa realizacja robót polegających na dostarczeniu i zamontowaniu osłon energochłonnych podwykonawca robót budowlanych  2017.03.27
El Professional, Mariusz Maszota wykonanie oświetlenia węzłów Gryźliny i Stawiguda podwykonawca robót budowlanych 2017.04.06
Wilczek Kraków sp. z o.o. wykonanie kolektorów zbiorczych odprowadzenia ścieków na obiektach mostowych  podwykonawca robót budowlanych 2017.04.06
XDROG s.c. Izabela Wilczyńska, Jakub Piotrowski wykonanie robót brukarskich podwykonawca robót budowlanych 2017.04.06
Binnar, Błażej Przybył montaż barier drogowych i mostowych dalszy podwykonawca robót budowlanych 2017.06.14
IBF Polska Sp. z o.o. wyprodukowanie, dostarczenie, rozładowanie i zamontowanie barier ochronnych betonowych na podbudowie betonowej podwykonawca robót budowlanych 2017.06.14
Matailurgica Abruzzese SpA realizacja robót polegających na kompleksowym wykonaniu ogrodzeń dróg. podwykonawca robót budowlanych  2017.06.14
Przedsiębiorstwo Transportowe MAZUR-TRANSPORT,Mirosław Mazur rozbiórka wiaduktu w miejscowości Dorotowo. podwykonawca robót budowlanych 2017.07.03
PHU PROFMET, Agnieszka Dąbrowska-Bednarek ustawienie ogrodzeń głównego, płotków, furtek,zawrotek. dalszy podwykonawca robót budowlanych  2017.07.11
CONICA, Łukasz Szewczuk wykonanie nasadzeń drzew iglastych, liściastych oraz krzewów, i pnączy  podwykonawca robót budowlanych  2017.08.08
Zieleń Drogowa Zabezpieczenie powierzchniowe skarp wysokich nasypów matą antyerozyjną podwykonawca robót budowlanych 2017.08.16
Łukasz Makuch, EKRAN ECO realizacja robót polegających na kompleksowym wykonaniu robót montażowych ekranów przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych  podwykonawca robót budowlanych 2017.09.14
Zakład Elektryczno-Budowlany i Usługi Transportowe,  Jerzy Krauze realizacja robót polegających na kompleksowym wykonaniu robót brukarskich  podwykonawca robót budowlanych 2017.09.14
KRAK-INŻ Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji projektowej kolektorów odwadniających podwykonawca robót budowlanych 2017.09.27
Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na: montażu barier ochronnych drogowych  podwykonawca robót budowlanych 2017.09.29
DARSAN Sp. z o.o.  kompleksowe wykonanie kap chodnikowych na obiekcie mostowym  podwykonawca robót budowlanych  2017.10.13
Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe ”STALKOR” kompleksowe wykonanie robót pomocniczych,naprawczych,tymczasowych i towarzyszących. podwykonawca robót budowlanych 2017.10.26
FIDOS Zakład usług Instalacyjno-Budowlanych, Wiesław Fidos roboty polegające na montażu lub demontażu barier enrgochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,jak również wykonaniu niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót budowlanych  2017.11.09
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOMAR Joanna Maciejewska roboty polegające na montażu lub demontażu barier enrgochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,jak również wykonaniu niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót budowlanych 2017.11.09
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOROZ Bartłomiej Tymkowski roboty polegające na montażu lub demontażu barier enrgochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,jak również wykonaniu niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót budowlanych 2017.11.09
ZARBUD s.c. Zarębski Sylwester, Zarębski Rafał roboty polegające na montażu lub demontażu barier enrgochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,jak również wykonaniu niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót budowlanych 2017.11.09
Zakład Usługowo-Handlowy, Krzysztof Majewski ustawianie systemu ogrodzeń drogi  dalszy podwykonawca robót 2017.11.24
Radfid Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Radosław Fidos wykonanie robót polegających na montażu lub demontażu barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót 2018.03.13
SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. wykonanie robót polegających na montażu lub demontażu barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych dalszy podwykonawca robót budowlanych 2018.03.13
Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi oraz usunięciem istniejącego oznakowania podwykonawca robót budowlanych 2018.05.24

 

USŁUGODAWCY

pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo)
GEOTOTAL PRO  Sp. z o.o. S.K. kompleksowa obsługa geodezyjna
PPHU Marwood – Marcin Miś wykonanie tymczasowego wygrodzenia dla płazów
 SetOne Radosław Konstanty wykonanie tablic informacyjnych
GT Projekt sp. z o.o. & CO Sp.K. badania geotechniczne z opracowaniem wyników pod obiekt nr 8
KSAR s.c.  Wojciech SŁABOŃ, Anna STRÓŻEWSKA-SŁABOŃ, O/Łódź nadzór archeologiczny – zgodnie z ST D-M.00.00.00
Transport-Usługi-Handel, Justyna Komuda demontaż reklam w pasie drogowym
BUDAREX, Dariusz Kania rozbiórka i utylizacja azbestu
Usługi Dźwigowe, Piotr Rybacki usługa dźwigowa: rozładunek grodzic stalowych
GEOSERVIS, Tadeusz Zarucki wykonanie sprawdzających badań geotechnicznych
Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne, Jan Rydzewski usługi koparką gąsienicową 30-35 t
„SPRZĘTOBUD”, Jarosław Krysiak usługi koparkami, spycharkami, wozidłami i transportem ciężkim
GZD Sp. z o.o. sp. k. wykonanie i montaż czasowej organizacji ruchu dla wyjazdów z budowy
„BUDLAB” Laboratorium Drogowo-Budowlane, Ireneusz Kiełb kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy
Firma Handlowo – Usługowa Szymon Walentynowicz usługi spycharką, koparkami i transportem niskopodwoziowym
ŻWIR-POL, Tadeusz Piotrowski usługi spycharką, koparką i transportem ciężarowym
Roboty Ziemne, Włodzimierz Janikowski usługi koparko-ładowarką
POLART, Artur Jackowski usługa walcem guma-guma oraz usługa transportowa
QUICK, Łukasz Kozłowski usługa ciągnikiem z beczką
 „DARPOL”, D. i A. Szyszko, Spółka Jawna usługi samochodem ciężarowym z hydroburtą
„SPRZĘTOBUD”, Jarosław Krysiak dodatkowe usługi koparkami, spycharkami, wozidłami i transportem ciężkim (uzupełnienie zgłoszenia złożonego w dn.2015.06.01)
 Usługi Dźwigowe, Robert Cieśla usługa sprzętowa podnośnikiem i dźwigiem
 FHU 4M Elżbieta Żywiec produkcja, dostarczenie i montaż banerów informacyjnych
 UCL, Małgorzata Meller rozładunek, transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 na placu ul. Polna 2, 11-015 Olsztynek wraz z czyszczeniem wagonów
„STALBET Gdańsk” Sp. z o.o. usługa wozidłem budowlanym (30 t), koparką gąsienicową (30 t) i spycharką gąsienicową (16-20 t)
„IMPEL SECURITY POLSKA” Sp. z o.o. usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Wykonawcy na terenie inwestycji
Melpol Budownictwo Sp. z o.o. usługa spycharką CAT D6
ANTKOPOL, Adam Antkowicz usługi koparko-ładowarką CAT, koparką kołową 17 t oraz ciągnikiem z beczką
PHU „JĘDRZEJ”, Joanna Jędrzejewska usługa myjką ciśnieniową
Usługi Transportowe i Przeładunkowo-Dźwigowe, Marek Ciepieuch usługa dźwigowa 26 t
PHU „TRANS-KAR”, Rafał Karpiuk usługi samochodem ciężarowym z hydroburtą
GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. najem 3 spycharek gąsienicowych oraz 4 walców do robót drogowych
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Drogowej i Środowiska opracowanie recept mieszanek mineralno-asfaltowych
BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna mieszanek betonowych i betonów
Inter-Parts Sp. z o.o. S.K.A. udostępnienie miejsca na maszcie telekomunikacyjnym w Stawigudzie, celem zamontowania 2 anten GPS; udostępnienie bazy wzorcowej w serwerownii
ENERGO ENGINEERING Sp. z o.o., Oddział w Elblągu wykonanie zasilania w energię elektryczną zapleczy budowy, na czas jej trwania wraz z jego demontażem po zakończeniu budowy
CT Żuraw S.A. usługa dźwigiem 50 t
Instalatorstwo Elektryczne, Mariusz Zakrzewski tymczasowe zasilenie zaplecza obiektu mostowego agregatu prądotwórczego
ARS-RENOVO Konserwacja Zabytków, Mirosław Cholewka nadzór nad przeniesieniem przydrożnej kapliczki w m. Miodówko  wraz z wykonaniem prac konserwatorskich 
Przedsiębiorstwo Transportowe MAZUR-TRANSPORT, Mirosław Mazur usługi transportowe zestawami samochodowymi (ciągnik siodłowy + naczepa)
Usługi Transportowe, Krzysztof Czaplicki usługa transportowa przewozu materiałów (ciągnik siodłowy + naczepa)
PH „BARTEK”, Jarosław Daszkowski usługi transportowe zestawami samochodowymi (ciągnik siodłowy + naczepa)
„BI-ERG” Andrzej Białek przeszukanie terenu budowy na obecność niewypałów i niewybuchów
Usługi Transportowe, Janusz Rutkowski usługi transportowe zestawami samochodowymi
Andrzej Białobrzeski, Skup Trzody Chlewnej Bydła – Usługi Transportowe usługa transportowa przewozu materiałów
KEMAD Sp. z o.o. usługa robocizny przy realizacji robót budowlano-montażowych podpory P1 i P2 obiektu mostowego nr 9A i 9
TAURUS s.c., M. Łubkowski i R. Skłodowski usługa koparką kołową z łyżką skarpową
Beton System Sp. z o.o. Sp.k. usługa mieszania i dozowania materiału pochodzenia wulkanicznego i innych materiałów sypkich.
Laboratorium Drogowe BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wytwórni mas bitumicznych
USŁUGI GODLEWSKI. Danuta Godlewska usługa dźwigiem 60t
Usługi Studniarskie i Hydrauliczne, Zbigniew Krupiński wykonanie studni głębinowej do zaopatrzenia w wodę pomieszczeń socjalnych
„Masbit-Bis” s.c. wynajem zalewarki szczelin i krawędzi oraz dostarczenie masy zalewowej Biguma
Roboty Ziemne, Włodzimierz Janikowski usługi koparko-ładowarką
Instalatorstwo Elektryczne, Mariusz Zakrzewski wykonanie zasilania w energię elektryczną kontenera socjalnego przy obiekcie mostowym
 PHU Leszek Jankowski usługi sprzętowe ciągnikiem rolniczym z zamiatarką lub beczką
 FREZDROG, Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Sp. J. usługa rozpylaczem i mieszalnikiem VR2000 wraz z obsługą polegająca na dozowaniu spoiwa i wymieszania na miejscu (odcinku) wbudowania materiałów dostarczonych przez Wykonawcę
Andrzej Białobrzeski, Skup Trzody Chlewnej Bydła – Usługi Transportowe usługa transportowa przewozu materiałów (ciągnik siodłowy + naczepa)
PH „BARTEK”, Jarosław Daszkowski usługi transportowe zestawami samochodowymi (ciągnik siodłowy + naczepa)
PATANA Sp. z o.o. usługi transportowe wozidłem budowlanym BELL 30 t
„Madax” Adam Lewandowski usługi transportowe zestawami samochodowymi (ciągnik siodłowy + naczepa)
Simply Service Sp. z o.o. ochrona fizyczna mienia Wykonawcy
Usługi Transportowe, Krzysztof Czaplicki usługa transportowa przewozu materiałów (ciągnik siodłowy + naczepa)
„BUDLAB” Laboratorium Drogowo-Budowlane, Ireneusz Kiełb 6 sztuk badań frakcji kruszywa do betonu (badania niepełne)
Tesmo Sp. z o.o. wykonanie pomiaru emisji zniszczeń gazowych i pyłowych z otaczarki.
Zakład Budownictwa Ogólnego „INSTAL” S.C., Garbacz wykonanie kanału tłocznego 
„Dunajec” Sp.j. A.Kukułka i Syn usługa spycharką CAT D6N LGP z systemem Leica
Herkules S.A. usługi sprzętowe przy pomocy żurawi budowlanych celem wykonania montażu belek strunobetonowych na obiektach mostowych.
Firma usługowo – handlowa, Dariusz Chyżyński usługi transportowe zestawami samochodowymi
Mika-Trans II, Michał Balcerzak transport grodzic ze Szczecina do Olsztyna
„FALKON” sp. z o.o. ułożenie ścieku drogowego trójkątnego
Transport Ciężarowy, Gancewski Ryszard usługi transportowe przy pomocy samochodów wywrotek typu MAN 6×6 Mailler 3-stronny kiper
TAURUS s.c., M. Łubkowski i R. Skłodowski usługa ładowarką teleskopową z koszem JCB 535-140
DROWATOR, Łukasz Nieznański, Roboty Ziemne usługi koparką kołową 17,5 t
„Dunajec” Sp.j. A.Kukułka i Syn usługi spycharką gąsienicową 18 ton z systemem GPS
CADmost Projekt s.c., Marek Salamak i Adam Silarski zaprojektowanie i wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych metodą statyczną i dynamiczną, z użyciem samochodów ciężarowych z opracowaniem dokumentacji powykonawczej z prób i analizą ich wyników
Bh-Group, Hubert Gołębiowski wykonanie tymczasowego ścieku tzw. „brewki” wzdłuż nawierzchni
PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, Zachodni Zakład Spółki usługa kolejowych przewozów towarów na trasach: Gdańsk Port Północny – Olsztynek, Piława Górna- Olsztynek
IRO, Ireneusz Skowroński transport materiałów ciągnikami siodłowymi z naczepami o ładowności nie mniejszej niż 26 ton
Transmar, Mariusz Kostecki transport materiałów ciągnikami siodłowymi z naczepami o ładowności nie mniejszej niż 26 ton
TRANS-KAM Sp. z o.o. usługa równiarką drogową CAT 140M z systemem #D
MIG-TRANS Ryszard Grecki oddelegowanie do dyspozycji Wykonawcy od 4 do 16 pracowników, do wykonywania różnych robót w branży drogowej
ENERGO ENGINEERING Sp. z o.o., Oddział w Elblągu wykonanie zasilania w energię elektryczną zapleczy budowy – W-5 – Stawiguda, obiekt Węzeł Stawiguda
„RENTAX”, Jarosław Krysiak usługi koparką kołową 16 t oraz gąsienicową 25 t
PHU ZAK, Zdzisław Kuszewski transport materiałów sypkich na odcinku 2-15 km samochodem samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 26 ton oraz transport materiałów sypkich na odcinku > 15 km
Griltex Polska sp. z o.o. wykonanie uszczelnienia przy świetliku obiektów mostowych
SERVIS HR Sp. z o.o. usługa polegająca na rekrutacji, zatrudnieniu i postawieniu do dyspozycji pracowników Usługodawcy o kwalifikacjach zawodowych 
FOX Usługi sprzętowo – transportowe, Foks Adam transport samochodem samowyładowczym z HDS szalunków (płyt drogowych), elementów zbrojenia
Zakład Geologiczny „GEOL”
mgr Stanisław Guz
wykonanie odwiertów sprawdzających w pasie drogowym wraz z przygotowaniem dokumentacji geologicznej
Beton System Sp. z o.o. Sp.k. załadunek kruszywa koparką kołową
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Milena Wiśniewska usługa ciągnikiem z beczką
TELWAY Sp. z o.o. wykonanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
Roboty Ziemne Transport Ciężarowy Handel, Przemysław Szyszko usługa transportowa samochodami ciężarowymi
KIRTIO Transport I Roboty Ziemne, Piotr Kirtio usługa transportowa samochodami ciężarowymi z napędem 6×6
Jarosław Bartosiewicz, Badania Gruntów i Nawierzchni wykonanie badania szorstkości warstwy wiążącej
SAT Sp. z o.o. usługa frezowania na zimno nawierzchni betonowych do B12/15, nawierzchni bitumicznych i podłoży z kruszywa
BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. wykonanie badań własnych kostki kamiennej i ścieku skarpowego
Przedsiębiorstwo wielobranżowe, Mroczkowski Wiesław usługa transportowa samochodami ciężarowymi
„Eko-Aktyw” s.c. Piotr Pokrzywnicki Kazimierz Pokrzywnicki zimowe utrzymanie dróg dojazdowych do miejscowości Stawiguda
PHU Staniszewski Sergiusz usługa koparko-ładowarką
PHU „Dragon”,  Iwona Łukaszuk zalanie krawędzi asfaltem 30/50 na gorąco o szerokości sprysku 44 cm
PATANA Sp. z o.o. usługi transportowe wozidłem budowlanym BELL 30 t
„M.M.” Transport-Handel Marcin Menderski usługi transportowe zestawami samochodowymi (ciągnik siodłowy + naczepa)
Usługi Transportowe i Przeładunkowo-Dźwigowe, Marek Ciepieuch usługa dźwigiem 20-30 t
Ostapiuk Service Company, Piotr Ostapiuk usługi transportowe samochodami samowyładowczymi z napędem 8×8
 „DARPOL”, D. i A. Szyszko, Spółka Jawna usługi koparką kołową
 Red-Max Stefan Reddig usługi koparką kołową 17 t
P.H.U. „KUBIK”, Jakub Zarzecki usługa ładowarką kołową
Usługi Transportowe, Piotr Mikulski usługi transportowe samochodem samowaładowczym 5-osiowym typu TERBERG
Transport, Wojciech Piniarski usługi sprzętowe dwoma ciągnikami z beczką i szczotką
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. rozkucie głowic pali CFA na Obiekcie Mostowym
ART-ROX, Roksana Borko usługa koparką kołową LONG REACH 17m
Beton System Sp. z o.o. Sp.k. załadunek materiału koparką kołową 4,5 m3 z placu składowego w Olsztynku
CT Żuraw S.A. usługa dźwigiem 50 t
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Trans Jan” Jan Pawełko usługi transportowe samochodami ciężarowymi 8×8/6×6
Ol-Mar Usługi Transportowe,Marcin Nożewski usługi transportowe ciągnikami siodłowymi
Firma Remontowo Budowlana, Łukasz Franczyk postawienie do dyspozycji Wykonawcy pracowników o kwalifikacjach zawodowych wymaganych na stanowisku robotnika mostowego 
Centux Sp. z o.o.  usługa kruszenia gruzu budowlanego 
JOAX, Joanna Stachurska usługa usługa koparką kołową typu long reach 14m
EUROBET Sp. z o.o. usługa ładowarką kołową 4,5 m3
Laboratorium drogowe, Wojciech Bagocki  dodatkowe badania kontrolne oraz dodatkowe odwierty poza wymaganiami SST
A2HM Trade Sp. z o.o.  ustawienie czterech wiat przystankowych 
M.M. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maciej Mrozowski usługa spycharką gąsienicową oraz walcami guma/stal
Instytut Badawczy Dróg i Mostów badania arbitrażowe mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej  
Skrypoczka Ireneusz, Usługi Dźwigowe usługa dźwigiem
Przedsiębiorstwo handlowe „Trasn-Jan” Jan Pawełko usługa koparką kołową typu long reach 17 m
MAST-BUD Sp. z o.o usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu i pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego 14 pracowników z możliwością zwiększenia do 16 na wniosek Zamawiającego, którzy zostaną skierowani do realizacji robót brukarskich
Usługi Transportowe, Waldemar Tośka wynajem koparki gąsienicowej typu long 19m wraz z operatorem oraz samochodu samowyładowczego o ładowności nie mniejszej niż 16 ton.
BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.  wycięcie odwiertów rdzeniowych i przygotowanie 36 próbek
RENEX, Renata Kopera usługa koparką kołową typu long Atlas 1505 10m oraz Case 988 10m
MAST-BUD Sp. z o.o usługi polegające na rekrutacji
Usługi Transportowe, Waldemar Tośka wynajem koparki gąsienicowej typu long 19m wraz z operatorem oraz samochodu samowyładowczego o ładowności nie mniejszej niż 16 ton
Usługi Transportowe, Jarosław Grajewski usługi transportowe wywrotką (transport betonu przy robotach brukarskich)
BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. wycięcie odwiertów rdzeniowych i przygotowanie 36 próbek
DROGMAS Sp. z o.o. wynajem grupy bitumicznej (8 pracowników wraz z osobą nadzorującą)

DOSTAWCY 

pełna nazwa podmiotu zakres umowy
„ANNA” Sp. z o.o realizacja dostawy zbrojeń budowlanych (prefabrykatów zbrojarskich) i koszty zbrojeniowych pali
ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o. dostawa grodzic
ATM Sp. z o.o. dostawa systemu ściągów
„Pa Wyroby Betonowe” Sp. z o.o. dostawa pali żelbetowych
„B2” Sp. z o.o. dostawa łożysk elastomerowych oraz łożysk garnkowych
Ulma Construccion Polska S.A. zaprojektowanie, skompletowanie i dostarczenie na plac budowy elementów deskowań systemu ULMA dla obiektów mostowych
TESM Sp. z o.o. S.K.A. dostawa niesortu 0/31,5 mm Gnejs
„Inter-Pax” Małgorzata Głowacka dostawy kruszywa
DYWIDAG-Systems International Sp. z o.o. dostawy systemu iniekcyjnych żerdzi samowiercących wraz z akcesoriami typu DYWI Drill R32-320
Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. dostawa grysów
COIN, Krzysztof Bucholski dostawa kruszywa nasypowego
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych „Bosta-Beton” Sp. z o.o. wyprodukowanie mieszanek betonowych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, dostarczenie ich na ustalone miejsca betonowania oraz ułożenie betonu w gotowych szalunkach, przy pomocy pomp betonu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o. zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostarczenie prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN
Alians Trade Sp. z o.o. dostawa geokraty HDPE – teksturowana i perforowana PINEMA
CEMEX Polska Sp. z o.o. sprzedaż cementu, mączki wapiennej oraz domieszek do betonów i zapraw
EKOTECH TRADE Sp. z o.o. sprzedaż i dostawa spoiw hydraulicznych Tefra 15 i Tefra 25
FALCO, Mazurkiewicz Gwiazda sp.j. dostawa oleju opałowego LOTOS Red 0,1
 „LUXCAR” Maciej Szpara zakup gruzu betonowego zarówno z transportem, jak i bez transportu
 Leica Geosystems Sp. z o.o. najem 3 systemów sterowania do spycharek gąsienicowych
 Red-Max Stefan Reddig zakup i dostawa gruzu ceglano-betonowego
 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. zakup i dostawa płyt drogowych
CONCRETE-ZABŁOCCY Spółka Jawna wyprodukowanie niezbędnych do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża mieszanek betonowych związanych cementem
ARTMA, Artur Fornalski, Maciej Niklewski S.C. dostawa geotkaniny Wigeol 80
PREF-BUD, Bronisław Biedulski dostawa dennicy kanalizacji deszczowej
STRADOM S.A. dostawa geotkaniny Stradomgeo PP30
Zaklad Produkcji Kruszyw Rupińscy s.j. sprzedaż żwiru kruszonego oraz piasku łamanego wraz z dostawą do wytwórni mieszanek bitumicznych
FALCO, Mazurkiewicz Gwiazda sp.j. sprzedaż i dostawa oleju napędowego Grupy LOTOS S.A. oraz usługa tankowania maszyn budowlanych wykonawcy
IMPO-STAL, Beata Woźniak wykonanie i dostarczenie 75 szt. prefabrykatów rurowych niezbędnych do wykonania pali Vibro-Fundex
PREF-BUD, Bronisław Biedulski dostawa kręgu Fi 100×90, przejścia szczelnego, kratki ściekowej itp.
PEKABEX BET S.A. zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie sprefabrykowanych belek strunobetonowych mostowych
Buder GA Sp. z o. o. dostawa pospółki w ilości 4.000 t
Systemy i technologie Sp. z o. o. dostawa sączków mostowych z laminatu żywiczno-szklanego ANCOR
Konvers Sp. z o.o. dostawa geosiatki jednokierunkowej NOTEX GX 300/30
Lotos Asfalt Sp. z o.o. wyprodukowanie oraz dostawa asfaltu
SIG Sp.z o.o. dostawa masy izolacyjnej dysperbit 20kg IZOHAN oraz masy asfaltowej IZOHAN IZOBUD WM 2K 20kg
Firma Borzyński, Zygmunt Borzyński dostawa towaru:
OPTEM Sp. z o.o. wyprodukowanie oraz dostarczenie na ustalone miejsce elementów murów oporowych, tj. bloczki betonowe (wraz ze wszystkimi elementami) i gzymsy prefabrykowane, wraz z opracowaniem projektów technologicznych na poszczególne mury oporowe dla obiektów mostowych
KKB Budownictwo Sp. z o.o. (Szymon Walentynowicz) produkcja niezbędnych do wykonania pali mieszanek betonowych C20/25 w ilości ok. 700 m3 oraz C25/30 w ilości ok. 3.500 m3
ECO-TER Sp. z o.o. zakup i dostawa piasku 0/4
05-870 Błonie, ul. Stefana Batorego 7 dostawa towaru:
– Papa Soprema EP 5 PERFORMA PL,
– Grunt ELASTOCOL 50
Doka Polska Sp. z.o.o. dostawa sklejki topolowej chińskiej
Buder GA Sp. z o. o. dostawa materiału na warstwę mrozochronną – kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm
Zakład Produkcyjny „DOREX”, Izydor Zapadka dostarczenie materiału nasypowego
Rowibud Sp. z o.o. dostarczenie towaru:
– wpust mostowy WM2 150D Hkr-70 mm z koszem,
– wpust mostowy WMK 150C Hkr=65 mm z koszem,
– rury i kształtki PP SN4 do betonu.
Elikopol BK Sp. z o.o. dostawa geotkaniny KORTEX GT 200/50 oraz geosiatki ARTER GT 50/50
Przedsiębiorstwo wielobranżowe, Mackiewicz Marek dostawa płyt ściekowych typu trójkątnego o wymiarach 33x50x18/20 cm
Griltex Polska sp. z o.o. dostawa wyrobów geosyntetycznych
MG-Hydro Sp. z o.o. dostawa wpustów mostowo-krawężnikowych HOLKO-ZEM 1000
LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. sprzedaż mączki wapiennej do MM A  wraz z załadunkiem i transportem do Wytwórni Materiałów Bitumicznych
HUFGARD Polska Sp.z o.o. dostawa podlewki pod krawężniki mostowe
Sika Poland Sp. z o.o. dostawa towaru SikaSwell
MC Bauchemie Sp. z o.o. dostawa podlewki pod łożyska mostowe
Centnas Sp. z o.o. dostawa mieszanki traw
VIATECO Sp. z o.o. dostawa towaru: ASPHADRAiN prefabrykowany dren do odwodnienia płyty pomostów
ECO-TER Sp. z o.o. dostawa materiału na warstwę mrozoochronną – kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z transportem
Pipelife Polska S.A. dostawa rur filtr. PVC 100/50 bez otworów
P.H.U. Complex Inwest, Czesław Lemański dostawa żywicy epoksydowej TRUTEK TCM 380 C PRO
MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o. dostawa materiałów: siatka stalowa SteelGrid HR30, płytki mocujące/podkładki systemowe HR PLATĘ oraz łączniki HR Link
MIBAU POLSKA Sp. z o.o. realizacja dostawy kruszywa 8/11 bądź 5/11 w ilości ok. 17 200,00 ton loco port w Gdańsku, Nabrzeże Siark-Port
Siwik Intertrade Sp. z o.o. dostawa oleju opałowego ciężkiego typu 1
Forbuild S.A. dostawa szalunku traconego Strecmax 0,3
Kompania Górnicza Sp. z o.o sprzedaż kruszywa 0/2, 2/5 i 5/8 wraz z załadunkiem na wagony kolejowe
General Żwir Sp. z o.o. sprzedaż piasku płukanego 0-2 mm do wykonywania mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z załadunkiem na samochody
Kopalnia Surowców Mineralnych, Jan Karpiuk dostawa mieszanki kruszywa 0,31-5 loco kopalnia, do wykonania warstwy mrozoochronnej w ilości ok. 58.000 t
Artistec Sp. z o.o. dostawa materiału nasypowego 0/4 oraz 0/5,6
HUFGARD Polska Sp.z o.o. dostawa podlewki pod krawężniki mostowe
ZUMA, Paweł Bocian dostawa kruszywa 2-8
Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych s.c., Aldona Kaczorowska i Barbara Klasik-Przychodzeń dostawa stalowych łożysk stycznych
VEGETAL-BIOTEC POLSKA Dariusz Muszyński, Grażyna Jaworska S.J. dostawa środka antyadhezyjno-czyszczącego VG BIO 3100
INTERGRID Sp. z o.o. dostawa geosiatki dwukierunkowej PESGRID 65/65
BITUNOVA Sp. z o.o.  dostawa emulsji C60  BP3 ZM
HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Spółka komandytowa dostawa prefabrykatów betonowych
TESM Sp. z o.o. S.K.A.  dostawa kruszywa 
PERI Polska  dostawa sklejki topolowej chińskiej 
S&P  dostawa siatki S&P
CALVERO Sp. z o.o.   produkcja oraz dostawa paneli aluminiowych stanowiące wypełnienie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych 
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o.  dostawa taśmy dylatacyjne samoprzylepnej BORNIT
INNOWO Sp. z o.o.  dostawa środka adhezyjnego 
Wavin Polska S.A. dostawa rur PE100 woda 2W PN10 250×14,8 L 13S
STALER Towarzystwo Gospodarcze  dostawa prefabrykatów zbrojeniowych 
Inter-Pax Małgorzata Głowacka  dostawa kruszywa -mieszanka  0/22,4 GW N, oraz mieszanka 0/222,4 typ B 
KTC Polska Dostawa barier drogowych 
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. dostawa taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej BORNIT 
Adpol Trade Sp z o.o. dostawa wypełnień na potrzeby wykonania drewnianych ekranów przeciwolśnieniowych 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS, Mateusz Krzyżoś dostawa przyczep sygnalizacyjnych jednoosiowych i dwuosiowych
Adpol Trade Sp z o.o. dostawa wypełnień na potrzeby wykonania drewnianych ekranów przeciwolśnieniowych 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS, Mateusz Krzyżoś dostawa przyczep sygnalizacyjnych jednoosiowych i dwuosiowych

utworzono: 12.06.2017 | zmodyfikowano: 6.05.2019
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników