Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę S51

Najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S51 pomiędzy Olsztynem i Olsztynkiem złożyła firma Energopol-Szczecin SA z ceną 394,8 mln zł, terminem realizacji 20 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat.

Po wybudowaniu tego odcinka dojazd z Olsztyna do drogi ekspresowej S7, która obsługuje ruch północ – południe w skali całego kraju, wraz z przejazdem obwodnicą Olsztynka będzie zajmował ok. 10 minut. Już teraz dzięki obwodnicy Olsztynka kierowcy omijają to miasto i nie czekają na wjazd na „siódemkę” z podporządkowanej drogi krajowej nr 51.
Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planowany termin podpisania umowy to styczeń 2015 r.

zawiadamienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty

powyższa informacja pochodzi z serwisu www GDDKiA


utworzono: 30.01.2015 | zmodyfikowano: 6.02.2015
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników