Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Siedmiu wykonawców chce budować S51

Otwarto oferty na budowę drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek. Z siedmiu ofert najtańszą, na kwotę 355,8 mln zł złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.,  Aldesa Construcciones S.A..

Najdroższą ofertę, na 477,1 mln zł, złożyło konsorcjum Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał 2014 r.

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Obecnie dokonywana będzie weryfikacja ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwestycja polegać będzie na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe – „Stawiguda” i „Gryźliny”. Początek trasy będzie za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, koniec w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51.

Wykaz złożonych ofert

powyższa informacja pochodzi z serwisu www GDDKiA


utworzono: 30.01.2015 | zmodyfikowano: 6.02.2015
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników