Uppps coś nie tak!
Zajrzyj później.

Budowa drogi ekspresowej S51

na odcinku Olsztyn-Olsztynek

ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA CZĘŚCI ROBÓT NR 17/2020

Informujemy, że w dniu 01.07.2020 r Inżynier Kontraktu wystawił ostatnie Świadectwo Przejęcia Odcinka nr 3 i wyszczególnionych napraw:

1.Zbiornik retencyjny ZR4 wraz z kanałem deszczowym przy drodze DD4:
• Zbiornik retencyjny ZR4 wraz z kanałem deszczowym wraz z całą przyległą infrastrukturą, w tym urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementami ochrony środowiska

2.Dróg dojazdowych:
• Droga dojazdowa DD1b od km 0+000 do km 0+397,37
• Droga dojazdowa DD6 od km 0+000 do km 0+311,61
wraz z całą przyległą infrastrukturą, w tym urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementami ochrony środowiska

3.Inne:
• Naprawa i zabezpieczenie skarpy przy obiekcie 8A,
• Zmiany w zakresie ukształtowania powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu na podstawie Subklauzuli 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu zaświadczamy, ze Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.


utworzono: 30.07.2020 | zmodyfikowano: 30.07.2020
uruchomienie: 30.01.2015
aktualizacja: 30.07.2020
odsłon użytkowników